Prosím vyplňte prihlasovací formulár na tomto linku :

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK :

STREDA 12.10. (VRÁTANE)

Po prihlásení prosím neočakávajte registračný mail.

Prihlásení účastníci sú aktualizovaní v sekcii " PRIHLÁSENÍ "cca. každé 2 dni

 

 

od 1.10. do 12.10.2017 je výška štartovného 21 € ( 550 czk )

 

 

Pri odhlásení do 7.10. sa účastníkovi vracia štartovné krátené o stornopoplatok vo výške 5€

Do termínu 12.10. je možné previesť štartovné na iného účastníka v plnej výške

 

Štartovné  prosím zrealizovať do 3. dní od prihlásenia

Do poznámky prosím uviesť celé meno+ ročník

Účastníci z iných krajín ako SVK a CZE – platba na štarte

 

ÚČTY PRE ÚHRADU ŠTARTOVNÉHO :  

FIO BANKA :

SLOVENSKO:

ČÍSLO ÚČTU : 2200962414/8330

IBAN : SK42 8330 0000 0022 00962414

SWIFT(BIC) : FIOZSKBA

 

ČESKÁ REPUBLIKA:

ČÍSLO ÚČTU : 2200962414/2010

IBAN : SK42 2010 0000 0022 00962414

SWIFT(BIC) : FIOBCZPP