Prosím vyplňte prihlasovací formulár na tomto linku :

 

"PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 2018"

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK :

 

STREDA 17.10. (VRÁTANE)

Po prihlásení prosím neočakávajte registračný mail.

Prihlásení účastníci sú aktualizovaní v sekcii " PRIHLÁSENÍ "cca. každých 5 dní

 

 

Do 15.7.2018 je výška štartovného 22 € ( 580 czk )

 

Pri odhlásení do 13.10. sa účastníkovi vracia štartovné krátené o stornopoplatok vo výške 5€

Do termínu 17.10. je možné previesť štartovné na iného účastníka v plnej výške

 

Štartovné  prosíme zrealizovať do 5-tich dní od prihlásenia

Do poznámky prosím uviesť celé meno+ ročník

Účastníci z iných krajín ako SVK a CZE – platba na štarte

 

ÚČTY PRE ÚHRADU ŠTARTOVNÉHO :  

FIO BANKA :

SLOVENSKO:

ČÍSLO ÚČTU : 2200962414/8330

IBAN : SK42 8330 0000 0022 00962414

SWIFT(BIC) : FIOZSKBA

 

ČESKÁ REPUBLIKA:

ČÍSLO ÚČTU : 2200962414/2010

IBAN : SK42 2010 0000 0022 00962414

SWIFT(BIC) : FIOBCZPP