"PRIHLASOVACÍ LINK"

Do termínu 5.10. je možné zrušenie registrácie - účastníkovi bude vrátené štartovné,

krátené o stornopoplatok vo výške 5€

 

Do termínu 14.10. je možné previesť štartovné na iného účastníka v plnej výške

 

 

Štartovné  prosíme zrealizovať do 7-tich dní od prihlásenia

( POKYNY OBDRŹITE MAILOM PO PRIHLÁSENÍ )

Do poznámky prosím uviesť celé meno+ ročník

 

Účastníci z iných krajín ako SVK a CZE – platba na štarte