PRIHLÁSENÍ 2018 (111)- PLNÝ STAV

K 14.10.2018
 

 

Do termínu 17.10. je možné previesť štartovné na iného účastníka v plnej výške

 

Štartovné  prosíme zrealizovať do 5-tich dní od prihlásenia

 

Do poznámky prosím uviesť celé meno+ ročník

Účastníci z iných krajín ako SVK a CZE – platba na štarte

 

ÚČTY PRE ÚHRADU ŠTARTOVNÉHO :  

FIO BANKA :

SLOVENSKO:

ČÍSLO ÚČTU : 2200962414/8330

IBAN : SK42 8330 0000 0022 00962414

SWIFT(BIC) : FIOZSKBA

 

ČESKÁ REPUBLIKA:

ČÍSLO ÚČTU : 2200962414/2010

IBAN : SK42 2010 0000 0022 00962414

SWIFT(BIC) : FIOBCZPP